Objavljen je prijedlog Smjernica za izračun upravnih GDPR kazni

Trenutno pregledavate Objavljen je prijedlog Smjernica za izračun upravnih GDPR kazni

Europski odbor za zaštitu podataka („EDPB“) dana 12.05.2022. godine objavio je prijedlog Smjernica za izračun upravnih GDPR kazni. Cilj smjernica je usklađenje metodologija koje nadzorna tijela država članica Europske Unije za zaštitu osobnih podataka koriste pri izračunu iznosa kazni za kršenje odredbi GDPR-a.

Naime, opći uvjeti za izricanje upravnih novčanih kazni propisani su odredbama članka 83. GDPR-a. Odredba članka 83. stavak 1. GDPR-a zahtijeva da izricanje kazne u svakom pojedinačnom slučaju mora biti učinkovito, proporcionalno i odvraćajuće. Nadalje, odredbom članka 83. stavak 2. GDPR-a propisano je da su nadzorna tijela, pri izricanju upravne novčane kazne i odlučivanju o iznosu iste, dužna voditi računa o okolnostima svakog pojedinačnog slučaja povrede. Također, iznos novčane kazne ne smije prelaziti maksimalne iznose predviđene člankom 83. stavkom 4., 5. i 6. GDPR.

Međutim, EDPB je razvio nove smjernice kojima je detaljnije protumačen članak 83. GDPR-a, te su propisani koraci za izračun novčanih kazni za kršenje odredbi GDPR-a, a sve kako bi nastala jasna i transparentna zajednička osnova za izricanje novčanih kazni od strane nadzornih tijela država obveznica GDPR-a, a na temelju koje osnove se nadalje može odvijati obračun upravnih kazni u pojedinačnim slučajevima.

Prijedlog smjernica utvrđuje usklađena polazišta za izračun novčane kazne, a koja u obzir uzimaju tri elementa: kategorizaciju povrede, ozbiljnost povrede i promet tvrtke.

Smjernice navode metodu izračuna u pet koraka, a koji uključuju utvrđivanje uključuje li predmetni slučaj jedan ili više slučajeva kažnjivog ponašanja, te jesu li takva ponašanja dovela do jednog ili više kršenja GDPR-a, zatim propisuju postojanje početne točke za izračun kazne, po usklađenoj metodi koju daje EDPB, kao i utvrđivanje postojanja otegotnih ili olakotnih čimbenika koji mogu povećati ili smanjiti iznos kazne, te propisuju određivanje novčane kazne u skladu s granicama propisanima člankom 83. stavak 4., 5. i 6. GDPR-a. U posljednjem koraku, nadležna tijela moraju analizirati ispunjava li konačni izračunati iznos zahtjeve učinkovitosti, odvraćanja i proporcionalnosti ili su potrebne daljnje prilagodbe iznosa.

Ove smjernice biti će predmet javnog savjetovanja do dana 27.06.2022. godine.

Više na: