Ostavinski postupak

Trenutno pregledavate Ostavinski postupak

Ostavinski postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju (Narodne Novine br. 48/03, 163/03, 127/13, 33/15, 14/19).

Radi se o redovitom sudskom postupku koji se provodi nakon smrti ostavitelja, a koji se pokreće nakon što sud primi smrtovnicu ostavitelja, izvadak iz matice umrlih, ili s njima izjednačenu ispravu.

Ostavinski postupak provodi se pred sudom ili javnim bilježnikom u svojstvu sudskog povjerenika, a na rješenje koje isti donesu postoji pravo žalbe odnosno prigovora.

U ostavinskom postupku utvrdit će se tko je ostaviteljev nasljednik, što sve čini ostaviteljevu ostavinu te koja još prava glede ostavine pripadaju nasljednicima, zapisovnicima i drugim osobama.

Sud će odrediti ročište za ostavinsku raspravu, te pozvati zainteresirane osobe, osobe koje bi po zakonu mogle polagati pravo na nasljedstvo u slučaju postojanja oporuke, te izvršitelja oporuke ako je isti postavljen. Zainteresirane osobe sud će pozvati da dostave pisanu oporuku, odnosno ispravu o usmenoj oporuci ako se nalazi kod njih, ili da naznače svjedoke usmene oporuke.

Sud će na ostavinskoj raspravi raspraviti o svim pitanjima koja su bitna za donošenje odluke u ostavinskom postupku, a posebice o pitanjima prava na nasljedstvo, veličini nasljednoga dijela i o pravu na zapise.

Sud o pravima, u pravilu, odlučuje nakon što zainteresiranim osobama omogući davanje potrebnih izjava. Međutim, sud će već u pozivu za ročište upozoriti zainteresirane osobe da mogu do donošenja prvostupanjskog rješenja o nasljeđivanju dati izjavu o odricanju od nasljedstva usmeno na ročištu ili javno ovjerovljenom ispravom, a ako na ročište ne dođu ili takvu izjavu ne daju, smatrat će da žele biti nasljednici. Stoga će sud o pravima osoba koje nisu došle na ročište, a bile su uredno pozvane, odlučivati prema podacima kojima raspolaže.

Ako ste zainteresirana osoba u ostavinskom postupku, potrebno je da donesete odluku o prihvatu, odnosno odricanju od nasljedstva, u čemu Vam može pomoći odvjetnik savjetovanjem. Također, odvjetnik može umjesto Vas pristupiti na ostavinsku raspravu i poduzeti sve potrebne radnje, te dati nasljedničku izjavu.