U navedenim postupcima pruža se usluga pravnog savjetovanja (usmenog i/ili pisanog), kao i postupci zastupanja pred sudom. Prvenstvena metoda koja se koristi u ovakvim životnim situacijama je metoda pregovora i pokušaja obostranog mirnog rješenja bilo kakve sporne situacije prije nego se ide u sudski postupak. Cilj je kada je to moguće izbjeći vođenje sudskih postupaka zbog dodatnih troškova, a i činjenice da je sudski spor uvijek i izvor dodatnog pogoršanja međusobnih odnosa koji su u ovakvom tipu postupka uvijek osobne naravi.