Izvanredni otkaz ugovor o radu

Trenutno pregledavate Izvanredni otkaz ugovor o radu

Izvanredni otkaz ugovora o radu propisan je člankom 116. Zakona o radu (Narodne Novine br. 93/2014, 127/2017, 98/2019). Poslodavac i radnik mogu izvanredno otkazati ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, a sve kada zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa nije moguć.

U slučaju da su nastupile takve izvanredne okolnosti za prestanak radnog odnosa, a sve da bi se mogla donijeti odluka o izvanrednom otkazu, potrebno je zadovoljenje određenih pretpostavki.
Prvenstveno, potrebno je postojanje opravdanih razloga za izvanredni otkaz.

Opravdane razloge za otkaz potrebno je dokazati u slučaju spora na sudu, a pritom je posebnu pažnju potrebno obratiti na činjenicu da se otkaz može dati samo unutar 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji.

U slučaju izvanrednog otkaza ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštivati zakonom propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Smatra li radnik da mu je poslodavac nezakonito dao otkaz, isti može uložiti zahtjev za zaštitu prava poslodavcu i zahtijevati da preispita odluku o otkazu, te nadalje podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

U nastavku donosimo pregled sudske odluke vezano za izvanredni otkaz, i to odluke Županijskog suda u Osijeku, posl. br. Gž R-602/2020-2 od dana 11.02.2021. godine.

U predmetnom postupku, poslodavac je donio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa radniku koji je isprovociran riječima nadređenog koji ga je nazvao kretenom, a što mu je prenio drugi radnik, fizički napao nadređenog na način da ga je udario šakom u glavu, uhvatio za vrat s obje ruke i počeo daviti, nakon čega je nadređeni zatražio hitnu medicinsku pomoć. Iz nalaza koji je dostavljen sudu potvrđeno je da je došlo do fizičkog kontakta. Ako je nadređeni kršio prava radnika iz radnog odnosa, nedopustiv je put zaštite povrijeđenih prava izazivanje nereda i tučnjave s nadređenom osobom, dakle to ponašanje predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa zbog nastavak radnog odnosa nije moguć, pa je poslodavac opravdano donio odluku o izvanrednom otkazu. Sud je saslušao nadređenog, radnika, obavio uvid u medicinsku dokumentaciju. Poštivana je obveza poslodavca da poziva radnika na iznošenje obrane, te je poslodavac ispunio obvezu savjetovanja s Radničkim vijećem, a i odluka je donesena unutar roka od 15 dana od saznanja za razlog otkaza.

Više o slučaju: