Razvodite se? Saznajte koji su potrebni pravni koraci

Trenutno pregledavate Razvodite se? Saznajte koji su potrebni pravni koraci

Postupak razvoda braka neminovno mijenja dinamiku života jedne obitelji, te je svakako potrebno informirati se o svim mogućim životnim, obiteljskim, imovinskim i drugim posljedicama ako do postupka razvoda braka dođe.

Bilo da ste donijeli odluku o razvodu braka ili ste pak u procesu razmišljanja o istome, odnosno suočeni ste s odlukom koju je donio Vaš partner ili partnerica, odvjetnik Vam može pomoći u  postupku razvoda braka, i to bilo kroz uslugu savjetovanja ili pak uslugu zastupanja u cjelokupnom procesu.

U osnovi, postupak razvoda braka se uvelike razlikuje ovisno o činjenici razvode li se partneri koji imaju zajedničku maloljetnu djecu ili pak partneri koji nemaju djecu odnosno partneri koji imaju punoljetnu djecu.

Postupak razvoda braka partnera koji nemaju zajedničku maloljetnu djecu ili pak imaju punoljetnu djecu svode se na izbor između sljedeće 2  opcije, i to:

  • sporazumni razvod braka (kada su oba bračna partnera spremna potpisati dokumentaciju potrebnu da bi se sporazumni razvod braka proveo na sudu);
  • razvod braka putem tužbe jednog bračnog druga protiv drugog bračnog druga na nadležnom općinskom sudu.

S druge pak strane, postupak razvoda braka bračnih drugova koji imaju zajedničku maloljetnu djecu podrazumijeva uključenost nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad tzv. centar za socijalnu skrb pred kojim je potrebno pokrenuti postupak.

U osnovi, roditelji mogu postići dogovor, uz pomoć odvjetnika i/ili nadležnog zavoda za socijalni rad, te kao ishod tog dogovora potpisati Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kojim će definirati pitanje načina ostvarivanja roditeljske skrbi i iznosa uzdržavanja.

U slučaju da roditelji ne uspiju postići dogovor, potrebno je u roku 6 mjeseci od izvješća centra za socijalnu skrb podići tužbu pred nadležnim sudom, te će sud u sudskom postupku temeljem svih izvedenih dokaza i činjenica donijeti sudsku odluku o tome s kojim roditeljem dijete odnosno djeca živjeti, kako i na koji način će dijete odnosno djeca ostvarivati susrete s drugim roditeljem i koji će biti iznos uzdržavanja koji u pravilu mora podmirivati roditelj koji ne živi s djetetom.

Radi pojednostavljenja i ubrzanja postupka razvoda braka, te ostvarenja svih prava, kao i sprječavanja mogućih pogrešaka, svakako je preporuka obratiti se odvjetniku. Nadalje, preporuka je pokušati donijeti sporazumno rješenje o pravnim posljedicama braka, a u čemu Vam može pomoći odvjetnik. Odvjetnik Vam može pomoći i pri sastavljanju bračnog ugovora, odnosno vođenju pregovora i komunikacije s drugom stranom kako bi se na najbolji mogući način riješila pitanja bračne stečevine.