Razvodite se? Saznajte koji su potrebni pravni koraci

Trenutno pregledavate Razvodite se? Saznajte koji su potrebni pravni koraci

Donijeli ste odluku o razvodu braka i zanima Vas kako istu odluku provesti u djelo.

Da bi sud razveo brak, potrebno je da je ispunjen jedan od tri uvjeta propisanih člankom 51. Obiteljskog zakona, i to ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma, ako sud utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Sukladno članku 50. stavak 1. Obiteljskog zakona (“Narodne novine” br. 103/15., 98/19., 47/20) razvod braka se može pokrenuti tužbom jednog bračnog druga ili prijedlogom za sporazumni razvod braka koji podnose oba bračna druga. Nadalje, sukladno članku 50. stavak 3. Obiteljskog zakona, za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života, muž nema pravo pokretati razvod braka tužbom.

Pritom je bitno naglasiti da postoje velike razlike u postupku razvoda braka obzirom na činjenicu imaju li bračni drugovi maloljetnu djecu.

Naime, u slučaju da imate maloljetnu djecu, morat ćete proći postupak obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb. Odvjetnik Vam može pomoći u istom postupku, i to na način da Vam objasni kolika može biti visina iznosa uzdržavanja u konkretnom slučaju, kako odrediti s kojim će roditeljem dijete živjeti, odnosno o susretima i druženjima s drugim roditeljem, te Vam pomoći ispuniti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, sve u Vašem najboljem interesu, kao i interesu djeteta.

Nakon tog koraka, ako se usuglasite oko razvoda te potpišete plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, možete podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka i odobrenje plana sudu. Sadržaj prijedloga propisan je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014, 70/2019).

U slučaju da ne uspijete postići sporazum, sud će donijeti odluku o razvodu braka po Vašoj tužbi koju možete podići protiv drugog bračnog druga, dok će u odnosu na pitanje skrbništva i uzdržavanja sud izvoditi cjelokupni dokazni postupak temeljem kojeg će donijeti odluku.

U slučaju da nemate maloljetnu djecu, ne provodi se postupak pred Centrom za socijalnu skrb, dakle postupak razvoda braka je jednostavniji, ali je i u tom slučaju potrebno utvrditi sve moguće pravne posljedice. Također, imate li punoljetnu djecu, ne provodi se postupak pred Centrom za socijalnu skrb, ali je potrebno utvrditi ostvaruju li ista pravo na uzdržavanje te kako to pravo ostvariti.

Radi pojednostavljenja i ubrzanja postupka razvoda braka, te ostvarenja svih prava, kao i sprječavanja mogućih pogrešaka, svakako je preporuka obratiti se odvjetniku. Nadalje, preporuka je pokušati donijeti sporazumno rješenje o pravnim posljedicama braka, a u čemu Vam može pomoći odvjetnik. Odvjetnik Vam može pomoći i pri sastavljanju bračnog ugovora, odnosno vođenju pregovora i komunikacije s drugom stranom kako bi se na najbolji mogući način riješila pitanja bračne stečevine.